Hem » Produkter » Hemosilate vet.

Hemosilate® vet.

  • Hemosilate vet 125mg/ml
  • Hemosilate vet 125mg/ml , vial 20ml
  • Hemosilate vet 125mg/ml , box 5x20ml

Hemosilate® vet. är en injektionsvätska 125 mg/ml etamsylat, godkänd för nötkreatur, får, get, svin, hästar, hundar och katter med indikation för förebyggande och behandling av kirurgiska, posttraumatiska, obstetriska och gynekologiska blödningar.

Hemosilate® vet. är en injektionsvätska 125 mg/ml etamsylat, godkänd för nötkreatur, får, get, svin, hästar, hundar och katter med indikation för förebyggande och behandling av kirurgiska, posttraumatiska, obstetriska och gynekologiska blödningar.
Hemosilate vet 125 mg/ml

Receptbelagd
Hemosilate® vet. 125 mg/ml injektionsvätska, lösning. Etamsylat för nötkreatur, får, get, svin, hästar, hundar och katt.

Klar och färglös lösning, fri från synliga partiklar.
Farmakoterapeutisk grupp: Hemostatika. Övriga hemostatika för systemiskt bruk.

ATCvet kod: QB02BX01

Aktiva substanser
En ml innehåller:
Etamsylat 125 mg

Hjälpämnen:
Bensylalkohol (E1519) 10 mg
Natriummetabisulfit (E223) 0,4 mg
Natriumsulfit, vattenfri (E221) 0,3 mg

För intravenöst eller intramuskulärt bruk.
5 till 12,5 mg etamsylat per kg kroppsvikt, motsvarande 0,04 till 0,1 ml/kg kroppsvikt av produkten, beroende på blödningens allvar.

Behandlingen utförs normalt tills önskad effekt uppnås. Det kan vara för en dag, men kan upprepas i ytterligare 2 till 3 dagar för att få kontroll över blödningen.

För förebyggande av kirurgiska blödningar ska produkten administreras minst 30 minuter före operationen.

För behandling av en pågående blödning, kan produkten administreras upp till var 6:e timme tills blödningen har slutat helt.

Vid bristning av stora blodkärl är det nödvändigt att ligera de drabbade kärlen innan läkemedlet administreras.

Administrera inte mer än 20 ml av denna produkt på ett enda injektionsställe. Varje injektion ska ges på olika injektionsställen.

Proppen får inte penetreras mer än 25 gånger

Hemosliate® vet. finns i följande förpackningsstorlekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
5×20 ml Vialer i kartong 514 003
Ta del av fullständig Produktresumé på FASS vet.

Publikationer med koppling till Hemosilate® vet.

Treatment with etamsylate reduces haemolactia in lactating dairy cows. Journal of Diary Science, Publicerad online av Cambridge University Press, 30 April 2019.
Uso del etamsilato como agente hemostático en cirugía. Llinás J., Suay P., Belda B., Argos Informativo Veterinario, No.155, 2014, Page 60.
Engelsk version av spanska publikationen ovan
Use of Etamsylate as hemostatic agent in surgery
Produktblad för Hemosilate® vet.

Behov av vägledning om Hemosilate® vet.?

Saknar du svar eller vill ha stöd? Ring eller sänd oss ett e-postmeddelande

Våra produktspecialister finns där för att på bästa sätt hjälpa till med frågor i stort och smått:

Vi ser fram emot att du kontaktar oss och att få bistå med svar och stöd i ditt viktiga arbete inom djurhälsa!

Tillbaka