Hem » Produkter » Hydrocortisone aceponate Ecuphar

Hydrocortisone aceponate Ecuphar

Hydrocortisoneaceponate Ecuphar sprayflaska 76ml

Hydrocortisone aceponate Ecuphar 0,584 mg/ml, lösning för hund. Kutan spray för behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund. För lindring av kliniska tecken associerade med atopisk dermatit hos hund.

Hydrocortisone aceponate Ecuphar 0,584 mg/ml, kutan spray lösning för hund. För behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser och för lindring av kliniska tecken associerade med atopisk dermatit hos hund. Diestrar är lipofila komponenter, vilket garanterar ökad penetration in i huden tillsammans med en låg plasmatillgänglighet. Hydrokortisonaceponat ackumuleras således i hundens hud, vilket resulterar i lokal effekt vid låga doser. Diestrarna omvandlas inne i huden. Omvandlingen medför att denna klass av läkemedel är effektiv. Hos försöksdjur elimineras hydrokortisoneaceponat på samma sätt som hydrokortison (annat namn för endogent kortisol) via urin och faeces.
Hydrocortisone aceponate Ecuphar

Receptbelagd
Hydrocortisone aceponate Ecuphar 0,584 mg/ml, lösning för hund.
(Klar färglös till svagt gul lösning.)

ATCvet-kod: QD07AC16

Aktiva substanser
Hydrokortisonaceponat 0,584 mg, motsvarande 0,460 mg hydrokortison.

Kutan användning. Före användning, skruva pumpen på flaskan.
Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm.
Rekommenderad dos är 1,52 μg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm.

Hydrocortisone aceponate Ecuphar finns i följande förpackningsstorlek:

Storlek Förpackningstyp Varunummer
1×76 ml Kartong med sprayflaska 401 239
Ta del av fullständig Produktresumé på FASS vet.
Produktblad för Hydrocortisone Aceponate Ecuphar

Behov av vägledning om Hydrocortisone aceponate Ecuphar?

Våra produktspecialister finns redo för att ge dig som verkar inom djurhälsa bästa tänkbara produktvägledning.

Tillbaka