Produkter

Gris & Nötkreatur

Häst

Katt & Hund

Hund & Katt

Övriga djurslag

Vi distribuerar och marknadsför veterinära vaccin och läkemedel för vård och behandling av både sällskaps- och lantbruksdjur.
Ta del av vårt utbud av kvalitetsprodukter utifrån djurslagen ovan.