Hem » Produkter » Strangvac

Strangvac®

Strangvac - ett vaccin mot kvarka

Strangvac® är ett nytt vaccin mot kvarka. En smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus equi.

Strangvac® är ett vaccin mot kvarka som administreras intramuskulärt för aktiv immunisering av hästar från 8 månaders ålder (säkert att använda från 5 månaders ålder) med indikationerna:

Reduktion av kliniska tecken* i den akuta fasen av infektion med Streptococcus equi.

Reduktion av antalet bölder i de submandibulära och retropharyngeala lymfknutorna.

*Kliniska symtom såsom feber, hosta, svårighet att svälja samt tecken på nedsatt allmäntillstånd och aptit.

Strangvac 8x2ml, vaccin mot kvarka, receptbelagd

Receptbelagd
Strangvac® injektionsvätska , suspension för hästar.

Färglös till blekgul suspension.

Farmakoterapeutisk grupp: immunologisk för Equidae, inaktiverade bakteriella vacciner (inklusive mykoplasma, toxoid och klamydia), streptokocker.

ATCvet kod: QI05AB01

En dos (2 ml) innehåller:

Aktiva substanser

Rekombinant protein CCE från Streptococcus equi ≥ 111,8 mikrogram*
Rekombinant protein Eq85 från Streptococcus equi ≥ 44,6 mikrogram*
Rekombinant protein IdeE från Streptococcus equi ≥ 34,6 mikrogram*

*fastställt genom styrketester som bygger på in vitro-metoder (ELISA)*

Adjuvans:
Renad Quillaia Saponin QS-21 (Fraktion C)
≥ 260 mikrogram
Kolesterol
Fosfatidylkolin

Administrering

Varje dos (2 ml) administreras intramuskulärt.

Vaccinationsschema:

Grundvaccination:
Administrera en dos (2 ml) genom intramuskulär injektion, följt av en andra dos (2 ml) fyra veckor senare.

Revaccination:
Det finns inga data om förlängd klinisk immunitet vid revaccination genom administrering av engångsdoser.

Hos hästar som löper hög risk för infektion med S. equi rekommenderas därför att grundvaccinationen upprepas efter två månader.

Förvaring

Förvaras och transporteras i kyla (2°C–8°C). Får ej frysas. Skydda ampullen mot ljus genom att förvara den i förpackningen.

Strangvac® finns i följande förpackningsstorlek

Storlek Förpackningstyp Varunummer
8×2 ml, vialer Vialer i kartong 571 311
Ta del av fullständig Produktresumé på FASS vet.

Publikationer med koppling till Strangvac®

Robinson m.fl., 2020, Vaccine
Mitchell m.fl., 2021, Microbal Genomics
Righetti m.fl., 2021, Equine Veterinary Journal
Fonseca m.fl., 2020, Equine Veterinary Record
Frosth m.fl., 2022, Equine Veterinary Journal
Tillsammans mot kvarka” — ett initiativ från Intervacc som publiceras på kvarka.se

  Stoppa Kvarkan 2022, SVAs informationssida om 2022 års kampanj den 2-8 maj

STEPS riktlinjerna 2022 (en publikation utgiven av Redwings).

Behov av vägledning om Strangvac® ?

Saknar du svar eller vill ha stöd? Ring eller sänd oss ett e-postmeddelande

Våra produktspecialister finns där för att på bästa sätt hjälpa till med frågor i stort och smått:

Vi ser fram emot att höra av dig och kunna bistå dig med svar och stöd i ditt arbete som veterinär!

Tillbaka