Hem » Produkter » Metrocare vet.

Metrocare® vet.

  • Metrocare vet 500mg

Metrocare® vet. är smaksatta metronidazol tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt. För behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av Giardia spp. och Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difficile). Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. Clostridia spp.) känsliga för metronidazol.

Behöver du vägledning om Metrocare® vet.?

Saknar du svar eller vill ha stöd? Lyft luren eller sänd oss ett e-postmeddelande

Metrocare® vet. är smaksatta metronidazol tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt. För behandling av gastrointestinala infektioner orsakade av Giardia spp. och Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difficile). Behandling av urogenitala infektioner samt infektioner i munhåla, svalg, och hud orsakade av strikt anaeroba bakterier (t.ex. Clostridia spp.) känsliga för metronidazol.
Metrocare vet 250mg

Receptbelagd
Metrocare® vet. 250 mg tabletter för katt och hund
Metrocare® vet. 500 mg tabletter för katt och hund

Tablett: Vit till benvit rund konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

ATCvet-kod: QP51AA01

Aktiva substanser
1 tablett innehåller:
Metrocare® vet. 250 mg
Metronidazol 250 mg
Metrocare® vet. 500 mg
Metronidazol 500 mg

För oral administrering.

Rekommenderad dos är 50 mg metronidazol per kg kroppsvikt per dag i 5–7 dagar. Dygnsdosen kan delas upp i två lika stora doser som ges vid två administreringstillfällen (dvs. 25 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen).

För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som möjligt.

Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan.

Halvor: tryck med tummarna eller fingrarna på båda sidorna av tabletten.

Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat finger i mitten av tabletten.
Återstående del(ar) bör ges vid nästa administreringstillfälle.

Metrocare® vet. finns i följande förpackningsstorlekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
250mg, 20 tabletter Blister 163 953
500 mg, 20 tabletter Blister 063 916
Metrocare® vet. 250mg produktresumé på FASS vet.
Metrocare® vet. 500mg produktresumé på FASS vet.

Publikationer med koppling till Metrocare® vet.

Metronidazole treatment of acute diarrhea in dogs: A randomized double blinded placebo-controlled clinical trial.
Diagnosis and Management of Refractory Diarrhea
Produktblad för Metrocare® vet. Doskort för Metrocare® vet.
Tillbaka