Hem » Produkter » Peniyet vet.

Peniyet vet.

  • Peniyet vet. 100ml

Peniyet vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och grisar. Ett receptbelagt läkemedel for behandling av systemiska infektioner hos nötkreatur och grisar (som väger över 25 kg), orsakade av bakterier som är känsliga för penicillin. Peniyet vet. har följande karenstider för respektive djurslag:

Grisar: Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn.

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn. Mjölk: 96 timmar (4 dygn).

Peniyet vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och grisar. Ett receptbelagt läkemedel for behandling av systemiska infektioner hos nötkreatur och grisar (som väger över 25 kg), orsakade av bakterier som är känsliga för penicillin. Peniyet vet. har följande karenstider för respektive djurslag:

Grisar: Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn.

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn. Mjölk: 96 timmar (4 dygn).

Peniyet vet. 100ml

Receptbelagd
Peniyet vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur och gris.

(vit, suspension)

ATCvet kod: QJ01CE09

En ml innehåller:

Aktiv substans

Bensylpenicillinprokain monohydrat 300 mg (motsvarande 170 mg bensylpenicillin).

Hjälpämnen:

Natriummetylparahydroxibensoat (E219) 1,25 mg.
För fullständig förteckning över hjälpämnen

För intramuskulär användning. Omskakas väl före användning.

Rekommenderad dosering är 10 mg bensylpenicillinprokain per kg kroppsvikt (motsvarande 5,66 mg bensylpenicillin), vilket motsvarar 1 ml per 30 kg kroppsvikt dagligen i 3–5 dagar.
Injicera inte mer än 2,5 ml per injektionsställe hos grisar.
Injicera inte mer än 12 ml per injektionsställe hos nötkreatur.

Om ingen klinisk respons ses inom 3 dagar ska diagnosen fastställas på nytt och behandlingen ändras vid behov.

Kroppsvikt ska fastställas så exakt som möjligt för att säkerställa korrekt dosering och undvika underdosering.

Locket kan punkteras på ett säkert sätt upp till 50 gånger.

Peniyet vet. finns i följande förpackningsstorlekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
1×100 ml Ytterkartong med injektionsflaska 060 356
30×100 ml Ytterkartong med 30 kartonger innehållande 1 injektionsflaska 133 198
Ta del av fullständig Produktresumé på FASS vet.
Produktblad för Peniyet vet.

Behov av vägledning om Peniyet vet.?

Saknar du svar eller vill ha stöd? Lyft luren eller sänd oss ett e-postmeddelande

Våra produktspecialister finns där för att på bästa sätt hjälpa till med frågor i stort och smått:

Vi ser fram emot att du kontaktar oss och att få bistå med svar och stöd i ditt viktiga arbete inom djurhälsa!

Tillbaka