Hem » Produkter » Doxycare vet.

Doxycare® vet.

  • Doxycare vet. smaksatta tabletter för hund & katt
  • Doxycare vet 200mg 20 tabletter
  • Doxycare vet 40mg 20 tabletter
  • Doskort Doxycare vet

Doxycare® vet. är delbara och smaksatta doxycyklin tabletter för hund och katt. För behandling av bakteriella luftvägsinfektioner hos katter och hundar orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin, inklusive Staphylococcus aureus och andra Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica samt Pasteurella spp. Kan även användas vid behandling av fästingburen infektion av Ehrlichia canis hos hundar.

Doxycare® vet. är smaksatta doxycyklin tabletter delbara i 2 eller 4 delar för hund och katt. För behandling av bakteriella luftvägsinfektioner hos katter och hundar orsakade av organismer som är känsliga för doxycyklin, inklusive Staphylococcus aureus och andra Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica samt Pasteurella spp. Kan även användas vid behandling av fästingburen infektion av Ehrlichia canis hos hundar.

Receptbelagd
Doxycare® vet. 40 mg tabletter för katt och hund
Doxycare® vet. 200 mg tabletter för katt och hund
Tablett: Gulaktig, rund, konvex tablett med korsformad brytskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

ATCvet-kod: QJ01AA02

Aktiva substanser

1 tablett innehåller:

Doxycare® vet. 40 mg
Doxycyklin 40 mg
(motsvarande 47,88 mg doxycyklinhyklat)

Doxycare® vet. 200 mg
Doxycyklin 200 mg
(motsvarande 239,40 mg doxycyklinhyklat

Oral användning:

Dosen är 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag.
I de flesta rutinfall förväntas respons efter mellan 5 och 7 dagars behandling. Behandlingen ska fortgå i 2–3 dagar efter kliniskt tillfrisknande för akuta infektioner. I kroniska fall och vid återfall kan en längre behandlingstid på upp till 14 dagar vara motiverad.

För behandling av infektioner orsakade av Ehrlichia canis:

Dosen är 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag i 28 dagar.

Det är inte alltid möjligt att fullständigt eliminera smittan, men utökad behandling i 28 dagar minskar de kliniska tecknen och bakteriebördan. Efter risk/nytta-bedömning av den ansvariga veterinären kan en längre behandlingstid krävas vid svårartad och kronisk ehrlichios. Alla behandlade patienter ska övervakas regelbundet även efter kliniskt tillfrisknande.

Tabletterna ska ges tillsammans med foder (se avsnitt 4.5). För att säkerställa att korrekt dos ges ska kroppsvikt fastställas med så stor noggrannhet som möjligt för att undvika underdosering.

Tabletterna kan delas i två eller fyra lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd ned mot ytan.

Halvor: tryck med tummarna på båda sidorna av tabletten.
Fjärdedelar: tryck nedåt med tummen eller ett annat finger i mitten av tabletten.

Doxycare® vet. finns i följande förpackningsstorlekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
200mg, 20 tabletter Blister 181 829
40 mg, 20 tabletter Blister 375 377
Doxycare® vet. 200mg produktresumé på FASS vet.
Doxycare® vet. 40mg produktresumé på FASS vet.

Publikationer med koppling till Doxycare® vet.

Bordetella bronchiseptica infection in cats. ABCD guidelines on prevention and management.
The efficacy of a generic Doxycycline tablet in the treatment of canine monocytic ehrlichiosis
Produktblad för Doxycare® vet. Doskort för Doxycare® vet.

Behov av vägledning om Doxycare® vet.?

Ring eller sänd oss ett e-postmeddelande

Våra produktspecialister finns redo för att ge dig som verkar inom djurhälsa bästa tänkbara produktvägledning.

Produktvägledning

Behov av vägledning om Doxycare® vet.?

Saknar du svar eller vill ha stöd? Ring eller sänd oss ett e-postmeddelande

Våra produktspecialister finns där för att på bästa sätt hjälpa till med frågor i stort och smått:

Vi ser fram emot att du kontaktar oss och att få bistå med svar och stöd i ditt viktiga arbete inom djurhälsa!

Tillbaka